Ziekmelding

1. Zieke mailt naar secretaris
• Ziekmelding
• Wanneer en hoe bereikbaar

2. Secretaris archiveert mail van zieke in dossier

3. Secretaris stuurt ontvangstbevestiging naar zieke

4. Secretaris stuurt ziekmelding door naar bestuur

5. Secretaris bepaalt datum voor bestuursbesluit

6. Voorzitter belt met zieke
• Aard van de ziekte
• 50% of 100% ziekmelding
• Ingangsdatum van ziekte
• Verwachte duur van de ziekte
• Bijstand bij bedrijfsvoering nodig?

7. Voorzitter stuurt aantekeningen van gesprek naar bestuur

8. Secretaris archiveert aantekeningen in dossier

9. Bestuur besluit:
• voldoet de ziekmelding aan de criteria van het broodfonds?
• Gaat het broodfonds over tot schenkingen?
• 50% of 100% schenkingen
• Niveau van de schenking
• Ingangsdatum voor schenkingen (maand wachttijd)

10. Voorzitter informeert zieke over genomen besluit
• Afspraak voor nieuw contactmoment
• Toelichting op verdere procedure (wijziging in situatie, hersteldmelding)
• Behoefte aan contact met overige broodfondsleden?

11. Secretaris voegt bestuursbesluit toe aan dossier
• Aantekening over verplichte duur van lidmaatschap

12. Secretaris informeert de broodfondsleden over het besluit
• Eventuele oproep voor bijstand bij bedrijfsvoering

13. Penningmeester informeert administrateur
• Aan wie wordt geschonken?
• Schenkingsniveau
• 50% of 100% schenking
• Ingangsdatum van schenking
• Verwachte schenkingsduur
• Is een volledige schenking mogelijk?

14. Bestuur monitort ziekteproces
• Voorzitter onderhoudt regelmatig contact met zieke (kort gespreksv erslag)
• Secretaris bewaakt termijnen
• Secretaris archiveert gespreksverslagen in dossier
• Bestuur bespreekt in bestuursvergaderingen alle ziektegevallen

15. Hersteldmelding: mail naar secetaris
• Secretaris licht bestuur in
• Secretaris licht de leden in
• Secretaris sluit het dossier
• Penningmeester informeert administrateur

Scroll naar boven