Besluitvorming

Procedure:
1. (minimaal) eens per jaar een Algemene Ledenvergadering

2. Uitnodiging en agenda worden minimaal 7 dagen van tevoren verzonden

3. Op ALV worden jaarverslag en begroting besproken en besloten

4. (een) voorzitter leidt de vergadering

5. Ieder lid heeft één stem en mag zich laten vertegenwoordigen

6. Besluiten worden bij gewone meerderheid genomen, behalve bij wijziging van statuten en reglement

7. In dit geval moet minimaal de helft van de leden aanwezig zijn en worden besluiten bij een meerderheid van twee derde genomen

8. Indien er niet genoeg mensen aanwezig zijn, wordt binnen één maand nog een vergadering gehouden, deze keer zonder de eis van de helft van de leden aanwezig

9. Het is ook mogelijk bij de ALV om besluiten te nemen als men unaniem vóór is (schriftelijk of via e-mail)

Besluitvorming over de toelating van personen: ( mocht dat aan de orde komen)

Geheim ( met briefjes)

Scroll naar boven