Instapprocedure

1. Toekomstig lid meldt zich aan via aanbrengen of voordracht van bestaande leden. Bestaande leden kunnen al e.e.a. vertellen over het Noaberfonds. Toekomstig lid kan algemene informatie inwinnen over broodfonds via secretaris en op website Noaberfonds.

2. Bij gebleken interesse en het voldoen aan de instapeisen kan men via secretaris aangeven dat men lid wil worden. Instapeisen: 1 jaar ondernemer zijn en meer als 50 % inkomen uit de onderneming krijgen.

3. De secretaris schakelt de intakecommissie in. Deze bestaat uit 2-3 leden het Noaberfonds. Per 3 maand wordt via een lijst vastgesteld wie dit zijn.

4. Klikgesprek met de intakecommissie: past nieuwe lid bij ons Noaberfonds. Bespreken en tonen van jaarcijfers en het bepalen van de instaptrede.

5. Intakecommissie geeft advies aan bestuur en leden tav wel of niet toelaten van toekomstig lid.

6. Voordracht aan alle bestaande leden per mail van het toekomstig lid, zodat er eventueel bezwaar kan worden gemaakt vanuit ervaringen vanuit verleden.

7. Leden reageren binnen 14 dagen aan bestuur tav voordracht.

8. Bestuur besluit tot het wel of niet lid worden en handelt verdere inschrijving/ administratie met aspirant lid af.

NB:
• Tav procedure rekening houden met jaarlijkse instaptermijn 1 januari en 1 juli.
• 6 weken voorafgaand moet het lid worden ingeschreven.

Scroll naar boven