Home

Het Noaberfonds is de Twentse variant van het door De BroodfondsMakers André Jonkers, Biba Schoenmaker en Haiko Liefmann in 2006 opgerichte Broodfonds. Een sterk staaltje Nieuw Denken en ontwikkel werk.

In Twente sluiten we aan met het Noaberfonds, een afgeleide van het in Oost Nederland eeuwenoud begrip Noaberschap: zorg voor buren in geval van bijvoorbeeld ziekte. We geven daarmee op regionaal niveau handen en voeten aan het Broodfonds.

WAT IS BROODFONDS

Het Broodfonds is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandige ondernemers. Een verantwoord en betaalbaar alternatief voor reguliere verzekeringen. Als je deelneemt heb je controle op je geld en het beleid.

Het Broodfonds werkt als een schenkkring. Wie ziek is krijgt van alle deelnemers een bedrag geschonken. Dit bedrag is bedoeld om te voorzien in het eerste levensonderhoud, een basisvoorziening. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Het geld dat je iedere maand op je eigen broodfondsrekening stort blijft, met aftrek van de schenkingen en kosten, van jezelf. Je kunt al een Broodfondsgroep starten met 20 ondernemers uit je netwerk. Een groep moet vervolgens doorgroeien naar 40 deelnemers om robuust te worden en meerdere zieken tegelijkertijd aan te kunnen.

Zo werkt het:
Het Broodfonds werkt volgens het schenkkring principe. Dat betekent dat iedere deelnemer van een Broodfondsgroep een eigen Broodfondsrekening opent. Op deze rekening wordt de maandelijkse bijdrage gestort. Wanneer iemands inkomen wegvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid, krijgt hij van de andere deelnemers maandelijks een bedrag geschonken. Vanaf twee weken, of een maand (afhankelijk van wat de groep kiest) na het begin van de ziekte wordt er uitgekeerd. Het Broodfonds schenkt bij ziekte voor een periode van maximaal 2 jaar (aaneengesloten).

De deelnemers kiezen bij aanvang de hoogte van de te ontvangen schenking bij ziekte. Dit is gerelateerd aan je netto bedrijfswinst en het inkomen dat je maandelijks nodig hebt. Er kan gekozen worden uit  niveaus. Hoe hoger de te ontvangen schenking, hoe hoger de maandelijkse bijdrage.

Alle deelnemers verplichten zich samen tot het betalen van de schenking aan een deelnemer die ziek is geworden. Een Broodfondsgroep bepaalt zelf het niveau van de tarieven en bijbehorende schenkingen.

WAT KOST HET

Naast de maandelijkse bijdrage die je op je eigen Broodfondsrekening stort, betaal je eenmalig € 275,- per deelnemer en maandelijks €10,- contributie per deelnemer. Het tegoed op je eigen Broodfondsrekening kent een maximum, een buffer. De hoogte van deze buffer (bedragen staan bij faq) is afhankelijk van het niveau van je maandbijdrage.

Ieder Broodfonds heeft een centrale rekening. De deelnemers maken naar deze centrale rekening de eenmalige bijdrage en de maandelijkse contributie over. Vanaf de centrale rekening worden de kosten voor het opzetten van een broodfonds, waaronder de begeleiding, administratie van nieuwe leden, vastleggen van de afspraken, opzetten van alle rekeningen en de financiële administratie, betaald.

Hieronder de keuzelijst , samengesteld  door de gezamenlijke leden.

keuze nr

Schenking

maandelijkse bijdrage

(incl.  €10,- contributie)

1

€  750,00

€      43,75

2

€  1000,00

€      55,00

3

€  1500,00

€      77,50

4

€  2000,00

€     100,00

5

€  2500,00

€     122,50

6

€  3000,00

€     145,00

BroodfondsNaobers: Deze Deelnemers zijn lid van de BroodfondsNoabers.

Scroll naar boven