Voordelen

10 VOORDELEN

1 Heldere afspraken
Het Broodfonds is krachtig door zijn eenvoud. Er zijn slechts een aantal basisuitgangspunten waar ieder Broodfonds aan moet voldoen (Zo werkt het). Daarnaast zijn er afspraken waar ruimte is voor de persoonlijke voorkeur van de deelnemers. Een afspraak moet begrijpelijk en beknopt zijn.

2 Geld blijft van deelnemers
Het geld dat je maandelijks stort op je eigen Broodfondsrekening blijft, met aftrek van kosten en schenkingen (aan zieke deelnemers), van jezelf. Bij opzegging van het lidmaatschap neem je dit geld mee

3 Transparantie
Voor iedereen is duidelijk wanneer je een schenking ontvangt maar ook wie deze aanvraagt. Ieder jaar wordt een overzicht van de kosten gegeven. De lijnen tussen de uitvoering en de deelnemers zijn kort. Met maximaal 50 deelnemers is het eenvoudig een beeld van alle Broodfondsleden te krijgen.

4 Geen hogere bijdrage voor….
Mensen die ouder zijn, een risicovoller beroep hebben of een ziekteverleden, betalen geen hogere maandbijdrage. Mensen worden als individu gezien en als zodanig behandeld.

5 Eenvoudig in- en uitstappen
Op twee momenten in het jaar is het mogelijk in of uit een Broodfondsgroep te stappen. Heb je gedurende ziekte schenkingen ontvangen dan doe je vanaf de start van je deelname minimaal 2 jaar mee.

6 Verantwoord
Geld van deelnemers wordt niet belegd in onbekende investeringsprojecten. Een deel van het geld staat op een spaarrekening en wordt niet belegd omdat het binnen bepaalde tijd opvraagbaar moet zijn. Het Broodfonds is in eerste plaats een oplossing voor een inkomensprobleem.

7 Continuïteit van je bedrijf
Niemand heeft de garantie vrij te blijven van ziekte of langdurige arbeidsuitval. Door te kiezen voor het Broodfonds of een andere AOV regeling (zie AOV), vergroot je het voortbestaan van je bedrijf.

8 Betaalbaar
Het Broodfonds heeft geen hoge overhead kosten voor kantoor of uitgebreide controles . Dat maakt het Broodfonds voor iedereen toegankelijk. Ga naar wat kost het.

9 Onderlinge support
Wat bij een grote verzekeringsmaatschappij niet lukt, kan bij het Broodfonds wel: elkaar bijstaan. In de praktijk blijkt dat zieke deelnemers ook steun krijgen van andere Broodfondsleden in de vorm van morele support en praktische hulp.

10 In fasen beginnen met werk
Bijzonder aspect aan het Broodfonds is dat je in stappen weer kunt starten met je werk. Een ziekteperiode kan in fasen worden afgebouwd. Dat is natuurlijk afhankelijk van het type arbeidsuitval.Voorbeelden uit de praktijk vind je hier.

Scroll naar boven