Contact

Lid worden van het Noaberfonds kan alleen met aanbeveling door een Noaberfonds-lid. Wie zo’n aanbeveling heeft, kan zich bij de secretaris (noaberfonds@gmail.com) laten aanmelden via het lid dat hem/haar aanbeveelt. Momenteel hebben we plek voor nieuwe leden! Als je niemand kent in ons Noaberfonds kun je dus geen lid worden, maar hebben we wel een paar tips:

– kijk op www.broodfonds.nl (links op de openingspagina staan data en plaatsen waar informatiebijeenkomsten voor nieuw op te richten broodfondsgroepen worden gehouden)
– kijk op het kaartje op http://www.broodfonds.nl/zelf_beginnen/kaart_broodfondsen welke broodfondsen nog nieuwe leden opnemen (het is wel raadzaam om enigszins in je eigen omgeving te kijken, want voor de sociale cohesie van zo’n broodfondsgroep is het handig dat alle leden een beetje bij elkaar in de buurt wonen / werken)
– als bovenstaande tips niet tot resultaat leiden, stuur dan een mail naar de administratie (Broodfondsmakers) <info@broodfonds.nl> om te melden dat je op zoek bent naar een broodfondsgroep die je op wil / kan nemen. Daar wordt bijgehouden waar nieuwe broodfondsgroepen worden opgericht en zo kunnen zij (als ze weten wie er op zoek is naar lidmaatschap) vraag en aanbod bij elkaar brengen

Scroll naar boven